الگوریتم مرغ مگس خوار گوگل

الگوریتم مرغ مگس خوار گوگل ، به دنبال روابط معنایی کلمات و عبارت برای پیدا کردن بهترین پاسخ است. موتور جستجوی معنایی با کمک گراف دانش گ...

ادامه مطلب

آپدیت هسته الگوریتم گوگل

آپدیت هسته الگوریتم گوگل ، تغییراتی را در الگوریتم رتبه بندی گوگل ایجاد می کند که ممکن است جایگاه سایت ها در نتایج گوگل ر...

ادامه مطلب

چرا به وب سایت نیاز داریم؟

توی چند سال اخیر خیلی در مورد لزوم داشتن وب سایت صحبت شده و اینکه چرا به وب سایت نیاز داریم ؟ولی بهتره یکبار واضح و شفاف در مورد تمامی ...

ادامه مطلب