الگوریتم مرغ مگس خوار گوگل

الگوریتم مرغ مگس خوار گوگل ، به دنبال روابط معنایی کلمات و عبارت برای پیدا کردن بهترین پاسخ است. موتور جستجوی معنایی با کمک گراف دانش گ...

ادامه مطلب

آپدیت هسته الگوریتم گوگل

آپدیت هسته الگوریتم گوگل ، تغییراتی را در الگوریتم رتبه بندی گوگل ایجاد می کند که ممکن است جایگاه سایت ها در نتایج گوگل ر...

ادامه مطلب

چرا باید لوگو داشته باشیم؟

چرا باید لوگو داشته باشیم ؟اگه تجربه رقابت تنگاتنگ با هم صنفی های خودتونو ندارین طبیعیه که این سوال براتون پیش بیاد.قطعا کسی که این سوا...

ادامه مطلب